Ե. Բայբուրթյան Հայաստանի հնագույն մշակույթներ հաջորդականությունը հնագիտական նյութի հիման վրա, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2011. /ռուսերեն/

  Դվին Դվին՝ հայկական մայրաքաղաք Եվրոպայի և Ասիայի միջև Ալբոմ-կատալոգ, Հայաստանի պատմության թանգարան, Երևան, 2011․ /հայերեն-անգլերեն/

  Լոռի Ալբոմ-կատալոգ, /«Ճանաչիր երկիրդ» շարքից/ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2011.

  Ռ. Վարդանյան Սիլլոգե հռոմեական դրամների Հայաստան, Հ. 1 Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2011. - 120 էջ /հայերեն-անգլերեն/ - Սույն հատորով, Հայաստանի պատմության թանգարանն սկսում է հրատարակել իր դրամագիտական ժողովածուն՝ սիլլոգե ձևաչափով: Կատալոգը պարունակում է Հռոմեական հանրապե [...]