Հայկական խեցեգործություն IX – XIII դդ. Դվին, Անի Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2014. -204 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Ալբոմ – կատալոգի մեջ ներկայացված են Հայաստանի պատմության թանգարանում գործող ցուցահանդեսից և թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական միջնադարյան խեցեգործության դասական նմուշներ, որոնք հայտնաբերվել են Դվինից և Անիից: Ալբոմ – կատալոգում զետեղված են նյութին վերաբերող պատմական ակնարկներ և քննական տեքստեր՝ հայերերն և անգլերեն լեզուներով:

  Հայկական տարազ XVIII – XIX դդ. Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2014. -162 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Ալբոմ – կատալոգի մեջ զետեղված են Հայաստանի պատմության թանգարանում գործող ցուցահանդեսում ներկայացված՝ թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական տարազի դասական նմուշներ Հայաստանի պատմա – ազգագրական գրեթե բոլոր տարածաշրջաններից:

  Հայութեան երկունքը Մենագրություն, Ա-Դո (Հ. Տեր-Մարտիրոսյան) Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2014. - 652 էջ /հայերեն/ — Պատմաբան, տնտեսագետ-վիճակագիր, հրապարակախոս Ա-Դոյի (Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան, 1867 – 1954 թթ.) «Հայութեան երկունքը» ուսումնասիրությունը ժամանակակցի վկայություններն ու դիտարկումներն են հայ ժողովրդի քաղաքական ճակատագրի համար վճռորոշ 1914-1920 թթ. իրադարձությունների վերաբերյալ: Ձեռագիրը հրատարակվում է առաջին անգամ: Նախատեսված է պատմաբանների և ընթերցողների լայն շրջանի [...]

  Վայոց ձոր Ալբոմ-կատալոգ /«Ճանաչիր երկիրդ» շարքից/ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2014․