Ն. Ավագյան Հայկական ժողովրդական տարազը XIX-XX դդ., Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 1983.