ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Դաշույն պատյանով

Դաստակն ու պատյանը՝ ամբողջական արծաթապատվածքով և սևադանախշ։ Պատյանի դարձերեսին պատկերված է լեզուն պարզած օձ։ Սրանից վերև կա թվագրում և գրություն՝ 1895, ՍԵՐՈՇ Ե․ Շեղբի վրա օձի պատկերով դաշույններ հայտնի են Արթիկի NN 409 և 432 պեղումներից։ Եվս մեկ երկգլուխ օձի պատկերով դաշույն հայտնի է Լճաշենի պեղումներից։ Բերված օրինակները ցույց են տալիս, որ օձն այս դեպքում հանդես է գալիս որպես ուժի խորհրդանիշ և պահապան։

Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու

Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան

Դարաշրջան ։ 19-րդ դար

Տարածաշրջան : Արևելյան Հայաստան

Նյութ : Պողպատ, ոսկոր

Ինվենտար # : 5431