On January 29, at 16:00, the opening of exhibition “In the Origins of the Army” dedicated to the 30th anniversary of the Armenian Army, will take place in the arched gallery of the History Museum of Armenia. Within the framework of the exhibition, large posters will feature photos of military figures who played a key role in developing the National Army, their personal belongings, and documents, most of which are kept in the History Museum of Armenia. After the opening of the exhibition, Gagik G [...]

On October 29, at 18:30, designer-modeller and the founding director of "Nikolyan" Fashion House, Aram Nikolyan will deliver a lecture on "Costume and Fashion” in the Government Building No. 2 (former building of the Ministry of Foreign Affairs). As part of the talk, specimens from the "Urfa" collection of the "Nikolyan" Fashion House will be presented. Admission with an exhibition ticket.

On October 22, at 18:30, the founder of "Marashlyan Photo Studio"and photographer Emma Marashlyan  will deliver a lecture on  “Identity: Photograph of a Nation” in Government Building No. 2 (former building of the Ministry of Foreign Affairs) within the framework of the exhnibition “Fragments of Identity: Costume.” At the end of the lecture, the visitors will have the opportunity to be photographed free of charge in a traditional dress and a number of costume details (headdress, belt, etc.), pro [...]

On October 15, at 18:30, RA People's Master Lala Mneyan will deliver a lecture on "Tattoo and Costume" in the Government Building No. 2 (former building of the Ministry of Foreign Affairs) within the framework of the exhibition "Fragments of Identity: Costume." L. Mneyan  will touch upon the ways of stamping and painting, the decorative motifs and their expression and use in Armenian costumes. At the end of the lecture, a master class will be held; the visitors will have the opportunity to tatto [...]

Հոկտեմբերի 8-ին՝ ժամը 18:30-ին, Կառավարության թիվ 2 շենքում (Արտաքին գործերի նախարարության նախկին շենք) տեղի կունենա դասախոսություն՝ «Ազգային արվեստը՝ նորաձևության ոգեշնչման աղբյուր» թեմայով: Բանախոսությամբ հանդես կգա դիզայներ-մոդելավորող, ‹‹Նիկոլյան›› նորաձևության տան հիմնադիր տնօրեն Արամ Նիկոլյանը: Նա կբացահայտի, թե ինչպես կարելի է ոգեշնչվել և ստեղծել բացառիկ ու յուրօրինակ հայկական հավաքածու, որն իր ուրույն տեղը կունենա նաև համաշխարհային նորաձևության մեջ: Մուտքը՝ ցուցահանդեսի տոմսով:

On October 1, at 6:30 pm, a lecture on the topic "The Felt and its Application in the Clothing" will be held in Government Building No. 2 (former building of the Ministry of Foreign Affairs). The RA People's Master Lala Mneyan will deliver a lecture, and speak about felting, the method and types of receiving felt, and felt components, found in costumes, such as a jacket, cloak, hat, etc. Admission: with an exhibition ticket.

In the Government Building No. 2 (the former building of the Ministry of Foreign Affairs), on September 24, at 6:30 pm, Doctor of Historical Sciences, Professor Hamlet Petrosyan will deliver a lecture on the topic "The Horse and the Horseman in the Sculptural Reliefs of the Artsakh Khachkars: Weapons and Equipment."

On the initiative of the History Museum of Armenia, within the framework of the "European Heritage Days" on September 25, at 17:00, in the former building of the Ministry of Foreign Affairs, a lecture, entitled "Army Dances: comprehensive heritage" will take place with a master class, conducted by the artistic director of "Karin" folk song and dance ensemble, RA Honoured Worker Gagik Ginosyan, for our compatriots who took part in the 44- day Artsakh war.

On September 17, at 18:30, a lecture on "The Semantics of the Armenian Ritual Dresses" will be held in the Government Building No. 2 (former building of the Ministry of Foreign Affairs) within the framework of the exhibition "Fragments of Identity: Costume." Artist and art critic Ada Gabrielyan will make a report and present the ornaments of ritual dresses in the light of geometric bodies and their properties. On the same day, the exhibition will be replenished with new exhibits. Admission: with [...]

The documentary ''Sahari'' about the traditional Armenian wedding will be shown on September 10, at 186:30 pm in Government Building No. 2 (former building of the Ministry of Foreign Affairs). Hayk Yeranosyan and Sirarpi Khojabaghyan, the co-founders of ''Tonir Harsanik'' company, will present the film. They will tell about the revival of Armenian wedding traditions, rituals, costumes, dishes, games, songs and dances in our days. Admission with an exhibition ticket.