2017 թ. նոյեմբերի 4-ին Հայաստանի պատմության թանգարանում կայացավ հայ արվեստագետ, գիտնական, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Վիգեն Ղազարյանի բանախոսությունը՝ «Խորանների մեկնությունները» թեմայով: