ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԱՆՁԵՐԸ

  Ֆրանսիա՝ Վանդեի երկրամաս, Ֆեյմորոյի մատուռ

   2006թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր