ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ․ 500000-ԱՄՅԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

 Ֆրանսիա՝ Սենտ Ռաֆայել, Հնագիտության թանգարան

  2007թ. հունվար – ապրիլ

 Ֆրանսիա՝ Ռուան, Հնությունների թանգարան

    2007թ ապրիլ – հուլիս