Հայաստան,  3000-ամյա քաղաքակրթություն Արևելքի և Արևմուտքի միջև

        Ֆրանսիա`  Փարիզ,  Ազգային գրադարան

               1996թ. հուլիս- հոկտեմբեր