Հայաստանի պատմության թանգարանը ներկայացնում է.
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ
«Նյութեր Արևմտյան Հայաստանի ազգագրության՝ Սանկտ-Պետերբուրգից»
2019 թ. մայիսի 15 – հունիսի15
Ցուցադրությունում ներկայացված են Ռուսաստանի ազգագրական թանգարանի՝ Արևմտյան Հայաստանի ազգագրությանը վերաբերող եզակի առարկաներ և լուսանկարներ, որ ձեռք են բերվել դեռևս XIX դ. վերջին և XX դ. սկզբին: