ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՍԿԻՆ և ԳԱՆՁԵՐԸ

  Ֆրանսիա՝ Լիոն, Ֆուրվիերի սրբազան արվեստների թանգարան,
Գործվածքի և դեկորատիվ արվեստի թանգարան

   2007թ. մարտ–հուլիս