ՀԱՅԱՍՏԱՆ․ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏՔԵՐ

  Իտալիա՝ Վենետիկ, Կորրեր թանգարան

   2011թ. դեկտեմբեր – 2012թ. ապրիլ