ԳՐԻ ՄՈԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Ֆրանսիա՝ Մարսել, Գթության տուն

   2007թ. ապրիլ – հուլիս