Գորգերը հայ ժողովրդի ինքնատիպ մշակույթի լավագույն դրսևորումներից են՝ համարժեք քանդակագործությանը և մանրանկարչությանը: Հայկական գորգերը զարդագիր «տեքստեր» են, որոնց մեջ ի պահ են տրված մեր նախնիների` հազարամյակների խորքից եկող հավատալիքների, պաշտամունքի, կրոնական պատկերացումների սրբազնացած [...]