... Սուրբ Աստվածածին Հրեշտակ մարդկանց մեջ,  մարմնատեսիլ քերովբե, Երկնավոր արքայուհի Անխառն, ինչպես օդ, մաքուր ինչպես լույս... Օգնի՛ր թևավոր քո աղոթքներով, ո՜վ Խոստովանած մայրդ ողջերի - Գրիգոր Նարեկացի     Ցուցահանդեսը ներկայացնում է Աստվածամոր պաշտամունքի պատմականորեն ձևավորված  արտացոլումները վաղ քրիստոնեական շրջանից մինչև XVIII դար: Մարիամ Աստվածածինը / Աստվածամայր, Տիրամայր / Հայ առաքելական եկեղեցու, կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիների կողմից պատվում է որպես Աստվածածին կամ Աստվածամայր: Ա [...]