Դվինը Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն բնակավայրերից էր դեռևս Ք.ա. III հազարամյակից: V դ. Հայոց Արշակունի թագավորների արքունական ոստանն էր և հայ եկեղեցու աթոռանիստը: VIII դարի սկզբից` Արաբական տիրապետության շրջանում, «Արմինիա» վարչական միավորի կենտրոնն էր` ծաղկուն արհեստների, բարիքներով լի [...]