Անին առաջին անգամ հիշատակում են V դարի պատմիչներ Եղիշեն և Ղազար Փարպեցին: 885 թ. Հայաստանում վերականգնվեց անկախ պետականությունը և Աշոտ Ա Բագրատունին հռչակվեց Հայոց թագավոր: 961 թ. Անին հռչակվեց մայրաքաղաք: Քաղաքին փառք և ճանաչում բերեցին պաշտամունքային կառույցները: Գրավոր աղբյուրներում Անին հիշատակվում էր` «մեծ», «քաղաքամայր», «տիեզերական» անվանումներով: Ժողովրդական ավանդության մեջ Անին պահպանվել է որպես հազար ու մի եկեղեցիների քաղաք: Բագրատունիների թագավորության անկումից հետո` 1045 - 1199 թթ. Ա [...]