Անին առաջին անգամ հիշատակում են V դարի պատմիչներ Եղիշեն և Ղազար Փարպեցին: 885 թ. Հայաստանում վերականգնվեց անկախ պետականությունը և Աշոտ Ա Բագրատունին հռչակվեց Հայոց թագավոր: 961 թ. Անին հռչակվեց մայրաքաղաք: Քաղաքին փառք և ճանաչում բերեցին պաշտամունքային կառույցները: Գրավոր աղբյուրներում Ա [...]