IX – XIII դդ. Դվինում և Անիում պատրաստված խեցեղենի բարձրարժեք նմուշները, պահպանելով կապը հազարամյակների խորքը ձգվող ակունքների հետ, ի ցույց են դնում այդ դարաշրջանների հայկական քանդակագործության, մանրանկարչության մեջ առկա գեղարվեստական մտածողության ու ձևաստեղծման համընդհանուր սկզբունքներն [...]