XV - XIX դդ. հայկական կիրառական արվեստում գերիշխում են գործվածքների, գորգագործության, պղնձագործության, քարե, փայտյա, հախճապակե նմուշները: Հայ արհեստագործ վարպետները` պատմական հայրենիքում, թե հեռավոր գաղթավայրերում, իրենց ստեղծագործությունների մեջ դրսևորել են զարմանալի հավատարմություն հին [...]