Հայկական ավանդական տարազը՝ խոր հնությունից եկող իր կայուն հատկանիշներով, յուրահատուկ վկայություն է հայ ժողովրդի ծագման, զարգացման, պատմական ճակատագրի մասին: Նրա մեջ արտացոլված են մեր մշակույթի ինքնատիպությունը և ազգային խառնվածքի առանձնահատկությունները: Չնայած հազարամյակներ ի վեր տեղի ու [...]