Ցուցահանդեսը ներառում է համաշխարհային քարտեզագրության գանձարանից քաղված մի ընտրանի՝ հին արևելյան, հունական, հռոմեական, վաղ և ուշ միջնադարի քրիստոնեական ու իսլամական քարտեզներ: Ընտրված բոլոր քարտեզներում Հայաստան երկիրն արձանագրված է իբրև տարած- քային միավոր` իր անունով, լեռներով, գետերով [...]