Դվինի բլուրը և նրա մերձակայքը բնակեցված է եղել Ք.ա. III հազարամյակից ի վեր: 1958 -ին ընթացող պեղումներով Դվինի միջնադարյան` X - XIII դարերի մշակութային շերտի տակ հայտնաբերվեց ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի ժամանակաշրջանի բնակավայր: Պեղումներով ի հայտ եկան Ք.ա. I հազարամյակի սկզբին պատկանող արհեստագործական և պաշտամունքային շինություններ` մետաղագործական արհեստանոցով և 4 սրբարաններով: Վերջիններս եղել են ընդարձակ կառույցներ` քարե հիմքով, կավե պատերով: Հարթ տանիքները հենվել են փայտե սյուների վրա: Ք.ա. VIII [...]