Ք.ա. VI դարի I քառորդին կործանված Վանի թագավորության տարածքները միավորվեցին Երվանդունիների համահայկական պետության մեջ: Ք.ա. 550 թ. Հայաստանը հայտնվեց Աքեմենյան Պարսկաստանի գերիշխանության տակ: Ք.ա. 331թ. Ալեքսանդր Մակեդոնացու հաղթանակով փլուզվեց Աքեմենյանների կայսրությունը: Հայաստանն անկախացավ` տրոհվելով երկու թագավորությունների՝ Մեծ Հայքի և Փոքր Հայքի: Ք.ա. 201 թ. Արտաշես Ա հռչակեց Մեծ Հայքի անկախությունը և Ք.ա. 189 թ. հիմնադրեց Արտաշատ մայրաքաղաքը: Արտաշեսյան դինաստիայի ամենաերևելի թագավորը Տիգ [...]