IV դարը հայ ժողովրդի կյանքում նշանավորվեց պատմական երկու կարևոր իրադարձությամբ: 301 թվականին, Տրդատ Գ արքայի օրոք քրիստոնեությունը հռչակվեց պետական կրոն: Հայաստանը դարձավ քրիստոնեությունը պաշտոնապես ընդունած առաջին երկիրը: 303 թ. մայրաքաղաք Վաղարշապատում հիմնադրվեց հայոց հոգևոր կենտրոնը` [...]