Հայկական մշակույթի թերևս ամենանշանակալի ճյուղը քանդակագործությունն էր, որի ակունքներում ընկած են Հայկական լեռնաշխարհի, հին արևելյան ու հելլենիստական մշակութային ավանդույթները: Հայկական միջնադարյան քանդակարվեստի հիմնական թեման դարձավ նոր հավատի գլխավոր խորհրդանշանը՝ Խաչը, Աստվածաշնչի, Ավետարանի պատմությունները և հայկական ավանդապատում- ները Հայաստանի քրիստոնեացման մասին: X դարից սկսած պաշտամունքային բնույթի պատկերաքանդակների հետ ավելի հաճախ հանդես եկան աշխարհիկ կյանքին առնչվող կերպարներ: Ցուցահանդ [...]