IX – XIII դդ. Դվինում և Անիում պատրաստված խեցեղենի բարձրարժեք նմուշները, պահպանելով կապը հազարամյակների խորքը ձգվող ակունքների հետ, ի ցույց են դնում այդ դարաշրջանների հայկական քանդակագործության, մանրանկարչության մեջ առկա գեղարվեստական մտածողության ու ձևաստեղծման համընդհանուր սկզբունքներն ու միտումները:

Ոճի, գույնի, ձևի, զարդանկարի բազմազանությամբ և ինքնատիպությամբ, տեխնիկական վարպետության անմրցելի մակարդակով` այս նմուշները նշանավորում են հայկական միջնադարի կիրառական արվեստի բարձրակետը:

Ցուցահանդեսում ներկայացված են.

  • բազմագույն ջնարակապատ անոթներ
  • շողուն հախճապակե տոնական սպասք
  • փորագրազարդ, գունազարդ, դրոշմազարդ, վերադիր զարդերով նմուշներ
  • IX – XIII դարերում Հայաստան ներմուծված խեցեղենի բացառիկ նմուշներ: