Ցլագլուխ քանդակով ռիտոն է, նրբախեցի, լավ փայլեցրած դարչնագույն մակերեսով: Իրանը գլանաձև է սնամեջ, դեպի դուրս շեփորաձև բացվածքով: Ռիտոնի առաջամասում ռեալիստորեն պատկերված ցլի գլուխ է` ընդգծված եղջյուրներով: Բերանը կիսաբաց է, աչքերը նշաձև, խոշոր: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ժամանակաշր [...]

Շենգավիթի թասը պաշտամունքային ծեսին նվիրված, հմայական նշանակություն ունեցող առարկա է, որի զարդանկարում իրենց արտահայտությունն են գտել բնության տարերքի, պտղաբերության հետ կապված պատկերներ: Հորինվածքի կենտրոնում կրակի պաշտամունքային կլոր օջախն է՝ եռաթև ելուստներով, իսկ նրա շուրջը թռչուններ [...]

Գլխավոր անկյունաձև զարդապատկերը կազմված է ջուրը խորհրդանշող ալիքազարդ ժապավեններից, որ կարասի իրանի վրայով ձգվում են դեպի վեր: Ժապավենների ծայրերին բազմագալար պարույրներով կերպավորված են թռչնագլուխ վիշապները՝ իբրև ջրի և անոթի պարունակության պահապան: Հորինվածքի կենտրոնի վերին մասում եռանկ [...]

Անտրոպոմորֆ կուռք է, դեպի երկինք ուղղված թևերով և գլխով: Շեշտված կանացի հատկանիշները՝ լայնակոնք իրանը և ստինքանման տասնվեց ուռուցիկ ելուստները, խորհրդանշում են Մայր աստվածությունը: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ցուցասրահ : Միջին Բրոնզի Դար Ք.ա. XXIII-XV դդ., Ուշ Բրոնզի Դար Ք.ա. XV-XI [...]

Արձանիկը պատկերում է նստած ծերունու: Ըստ հին հունական դիցաբանության Սիլենը Դիոնիսոսի դաստիարակն էր: Գլխի մազերը խնամքով հարդարված են: Այտուցված դեմքը ծածկված է փարթամ բեղ ու մորուքով: Աջ թևով հենված է գինու տճկորին: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ցուցասրահ : Հայաստանը Ք.ա. IV - Ք.հ. II [...]

Պայտաձև օջախի ծայրի զարդ է՝ մարդու ոճավորված գլխի տեսքով: Գլուխը կոնաձև է՝ ռելյեֆ օղակաձև աչքով: Ակնաբիբը նշված է կլոր փոսիկով, բերանը՝ ակոսով: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ցուցասրահ : Վաղ Բրոնզի Դար Ք.ա. IV հազ. – XXIII դ. Ժամանակաշրջան : Ք.ա. III հազ. I կես Տարածաշրջան : Հառիճ (Շիր [...]

Կանացիակերպ դիմավոր անոթ է, ձեռքերը (կանթերը) հենված են որովայնի վերին մասին: Քիթը վերադիր է, աչքերը, բերանը արված են հախճապակու կտորներից: Երկու շար <<վզնոցին>>, <<գոտուն>>, թևերին ընդելուզված են հախճապակու կտորներ: Իրանի կենտրում մեծ, կլոր բացվածք է: Այսպիսի աղա [...]

Ներկայացված է պտղաբերության հովանավոր աստվածուհի: Նստած է հայացքը դեպի վեր հառած: Գլուխը փոքր է, դեմքը` օվալաձև, տափակ: Ճակատը նեղ է, քիթը` մեծ, ցցված: Աչքերը նշված են կլոր փոսորակներով, բերանը` փոքր ճեղքով: Կարճ պարանոցի շուրջ ոլորուն մանյակի նմանակած ռելյեֆ գծազարդ է: Կրծքամասին կրում [...]