Հայացք բրոնզի դարից

Հայաստանը ըստ Մանդելշտամի. Հայկական լուսանկարչությունը 1880 – 1920 թթ.

Սիլլոգե բյուզանդական դրամների. Հ. III. Անանուն ֆոլիսներ. A դաս

Հաղարծին

Շենգավիթ /կատալոգ/

Կոտայք

Կոչեմ Ապրողաց

Անի. Հազարամյա Մայրաքաղաք Հայոց

Արցախ

Հայկական խեցեգործություն IX – XIII դդ. Դվին, Անի

Հայկական տարազը XVIII – XIX դդ.

Հայութեան երկունքը

Վայոց ձոր

Հայկական գորգարվեստ XVIII-XX դդ.

Քարերը ժողովելու ժամանակը

Շիրակ

Հայկական գորգարվեստը XVII-XX դդ.

Աստվածամոր հնագույն պատկերագրությունը

Գրի հավերժությունը

Արագածոտն

Հայաստանի հնագույն մշակույթներ հաջորդականությունը հնագիտական նյութի հիման վրա

Դվին՝ հայկական մայրաքաղաք Եվրոպայի և Ասիայի միջև

Լոռի

Հայերեն արձանագրությամբ գորգեր

Հայացք բրոնզի դարից

Գեղարքունիք

Սյունիք

Տավուշ

Հայաստանի վաղ միջնադարյան քառանիստ կոթողները

Հայկական հմայական պահպանակները XVIII-XX դդ.

Սիլլոգե հռոմեական դրամների Հայաստան, Հ. 1

Հայկական ժողովրդական տարազը XIX-XX դդ.

Դրամական շրջանառությունը Հայաստանում մ.թ.ա 5-մ.թ.14-րդ դդ.

Արթիկի դամբարանադաշտը /կատալոգ/

Հայաստանի դրամական գանձերը

Զանգեզուրի հայերը

Սասունի բարբառը

Հայերեն արձանագրությամբ առարկաներ

Հին Արթիկի նյութական մշակույթը /ռուսերեն/

Սանահնի վանքը և նրա արձանագրությունները

Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները

Նյութեր հայկական ճարտարապետության, Հ. 2