Հայկական գորգարվեստը XVII-XX դդ. Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. - 208էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Ալբոմ-կատալոգի մեջ զետեղված են Հայաստանի պատմության թանգարանում գործող ցուցահանդեսում ներկայացված՝ թանգարանի հավաքածուից ընտրված հայկական գորգի դասական նմուշներ [...]

  Աստվածամոր հնագույն պատկերագրություն Զ. Թառայան Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. -208էջ /ռուսերեն/ — Մենագրության մեջ  ի հայտ են գալիս Աստվածամոր պաշտամունքի պատմականորեն ձևավորված հնագույն արտացոլումները, որպես կրոնական պատկերացումների վաղ ձևեր՝ վերականգնված հիմնականու [...]

  Գրի հավերժությունը Ալբոմ-կատալոգ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. /հայերեն-անգլերեն/ — Ալբոմ-կատալոգի մեջ զետեղված են հայ գրատպության 500-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսում ներկայացված նմուշները:

  Արագածոտն Ալբոմ-կատալոգ /«Ճանաչիր երկիրդ» շարքից/ Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան,2012.

  Գ. Գրիգորյան Հայաստանի վաղ միջնադարյան քառանիստ կոթողները, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. - 288 էջ /հայերեն-անգլերեն-ռուսերեն/ _ «Հայաստանի վաղ միջնադարյան քառանիստ կոթողները» մենագրությունն առաջին համալիր ուսումնասիրությունն է, ուր ի մի են բերվել 252 քառանիստ կոթող Հ [...]

  Ա. Իսրայելյան Հայկական հմայական պահպանակները XVIII-XX դդ., Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012. - 224 էջ /հայերեն-անգլերեն/ — Սույն աշխատության նպատակն է ներկայացնել Հայաստանի պատմության թանգարանի XVIII-XX դդ. հմայական պահպանակների ժողովածուն՝ բաղկացած բազմազան նմուշներից, [...]