Ցուցահանդեսը նվիրվում է հայ մշակույթի մեծ երախտավոր Թորոս Թորամանյանի հիշատակին Ցուցահանդեսում ներկայացված են հայկական մշակույթի մասունքներ՝ վաղ միջնադարից մինչև XVII դար: 1920 ականներին Թորոս Թորամանյանն առաջինը Հայաստանի տարբեր վայրերից հավաքեց և Հայաստանի պատմության թանգարան բերեց վաղ [...]