… Սուրբ Աստվածածին

Հրեշտակ մարդկանց մեջ,  մարմնատեսիլ քերովբե,

Երկնավոր արքայուհի

Անխառն, ինչպես օդմաքուր ինչպես լույս…

Օգնի՛ր թևավոր քո աղոթքներովո՜վ

Խոստովանած մայրդ ողջերի

– Գրիգոր Նարեկացի

 

 

Ցուցահանդեսը ներկայացնում է Աստվածամոր պաշտամունքի պատմականորեն ձևավորված  արտացոլումները վաղ քրիստոնեական շրջանից մինչև XVIII դար:

Մարիամ Աստվածածինը / Աստվածամայր, Տիրամայր / Հայ առաքելական եկեղեցու, կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիների կողմից պատվում է որպես Աստվածածին կամ Աստվածամայր: Աստվածամոր պաշտամունքը հատկապես ուժեղացավ Եփեսոսի 431 թ. տիեզերական ժողովից հետո, քանզի նա դիտվում էր որպես միջնորդ Աստծո որդու և մարդկանց միջև, և «Աստվածածին (թեոտոկոս) արտահայտությունը հաստատվեցավ պաշտոնապես, իբրև մաս Վարդապետության» (Գարեգին արք. Հովսեփյան):

Ցուցահանդեսում ներկայացված են՝

  • «Աստվածամայրը մանկան հետ» պատկերաքանդակների դրվագներ վաղ միջնադարյան քառանիստ կոթողներից, խաչքարերից, եկեղեցիներից
  • «Օդիգիտրիայի»  պատկերագրության դրվագներ (Դվին V- VI դարեր, Օձունի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի VI – VII դարեր)
  • «Դեիսուսի» /«Բարեխոսության»/ դասական պատկերաքանդակի դրվագներ (Կեչառիսի վանք 1280-ական թթ., Վայոց ձորի Սպիտակավոր Սբ. Աստվածածին եկեղեցու եռաքանդակ XIII դար)
  • Քառանիստ կոթողի սյուն, IV – V դարեր, Կարմրաքար, Շիրակ

Լուսանկարները ՝ Հրայր Բազե Խաչերյանի, Վռամ Հակոբյանի

Ցուցահանդեսի բացումը՝ ապրիլի 7-ին: