Կանգնած ցուլի մինիատյուր քանդակ է: Քանդակը խոշորագլուխ է` ճակատի վրա կեռված հաստ եղջյուրներով: Աչքերը մեծ են, ուռուցիկ, բերանը կիսաբաց է, լեզուն թեթևակի կախված: Կենդանու իրանը ծածկված է նախշազարդ ծածկոցով: Գավակը փոքր-ինչ իջեցրած է, երկար պոչը կպած է ոտքերին: Հավաքածու : Հնագիտական հավաք [...]

Հեռացող ծայրերով ապարանջան` պատրաստված բրոնզե լայն թիթեղից: Մակերեսը զարդարված է վազող սպիրալի երկու ռելյեֆով, որոնց բաժանում է հասկաձև զարդանախշով զարդագոտին: Ապարանջանի ծայրերը ավարտվում են երեքական օղակներով: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Դարաշրջան ։ Ք․ա․ 14-13-րդ դդ․ Տարածաշրջան : [...]

Եղջերուի քանդակով գավազանի գլխակալ: Կենդանին ունի երկարուկ իրան, փոքր գլուխ, կարճ պոչ, բազմաճյուղ բարձր եղջյուրներ, ոճավորված նշաձև աչքեր: Քանդակի հիմքում սնամեջ խողովակ է՝ ձողի վրա ամրացնելու համար: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Դարաշրջան ։ Ք․ա․ 9-8-րդ դդ․ Տարածաշրջան : Սիսիան Նյութ  [...]

Գլանաձև   պատվանդան, կենտրոնում ոչ խորը շրջանաձև փոսիկով՝ արձանիկ կանգնեցնելու համար: Պատվանդանի վրա երկու տող սեպագիր արձանագրություն է. «Արգիշտին` Մենուայի որդին պատրաստեց, երբ կառուցվեց Էրեբունին»: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Դարաշրջան ։ Ք․ա․ 8-րդ դ․ Տարածաշրջան : Կարմիր բլուր Նյ [...]

Գլխին ամրացված է բրոնզե դիադեմա, մեջքին` բրոնզե գոտի, որին ամրացված է կապարճ երեք նետերով և սուր: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Դարաշրջան ։ Ք․ա․ 8-7-րդ դդ․ Տարածաշրջան : Կարմիր բլուր Նյութ : Փայտ, բրոնզ Ինվենտար # : 2303/1

Նստած թռչունի սնամեջ ֆիգուրա: Երկարավիզ, վեր պարզած գլխով, ընդգծված աչքերով, հովհարաձև փռված պոչով: Պարանոցի հիմքում ունի օղակաձև ունկ՝ շղթայից կախելու համար: Իրանը սնամեջ է, աժուր` զարդարված եռանկյունի կտրվածքներով: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Դարաշրջան ։ Ք․ա․ 15-14-րդ դդ․ Տարածաշր [...]

Շրջանաձև վահան է, կենտրոնում կոնաձև: Մակերեսին համակենտրոն երեք զարդագոտիների վրա դրվագված են առյուծների և ցուլերի պատկերներ: Վահանի հակառակ կողմից գամված են բռնակներ: Վահանի եզրին մեկ տող սեպագիր արձանագրություն է, այն մասամբ վնասված է: Արձանագրությունը հետևյալն է` «Խալդի աստծուն տիրոջն [...]

Թեյշեբան ուրարտական պանթեոնի գլխավոր եռյակի երկրորդ աստվածությունն է և Ուրարտուի ռազմի, ամպրոպի և հողմի աստվածը: Քանդակը ներկայացնում է ամբողջ հասակով տերևներից հյուսած պսակի վրա կանգնած երիտասարդ տղամարդու: Հագել է երկարափեշ ծոպավոր զգեստ, որը հարդարված է ուրարտական բնորոշ օրնամենտով (ք [...]

Երկանիվ մարտակառքի մանրակերտ է: Թափքը լայն է` ետևամասում բաց, ունի կիսակլոր կամարաձև եզրակողեր և ճաղավոր անիվներ (յուրաքանչյուրում վեցական ճաղ): Առեղը կոր է: Թափքի վրա կանգնած են սաղավարտավոր երկու զինվոր: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Երկաթի դար Դարաշրջան ։ Ք․ա․ 9-րդ [...]

Ձողաձև հիմքով քառանկյունի հարթակի վրա կանգնած այծի ձուլածո քանդակ է: Կեցվածքը հանգիստ է: Բարձր պարզած գլուխը զարդարված է ետ կեռված եղջյուրներով: Երկարականջ է, քթանցքները և աչքերը ընդգծված են կլոր փոսորակներով, բերանը` ակոսով: Պոչը կարճ է` դեպի վեր ոլորված: Գիրուկ իրանը երկու կողերին ունի [...]