Սահմանաքար-կոթող՝ Հայոց Արտաշես I թագավորի (Ք.ա. 189-160 թթ.) արամեերեն արձանագրությամբ: Բուն կոթողը սեղանակերպ է, վերին մասում ունի ատամնաձև երեք ելուստներ, հիմքում՝ ելուստ պատվանդանին հագնելու համար: Կոթողի երեսակողմի վրա փորագրված է հինգ տողից բաղկացած արձանագրություն. «Արտաշես, արքա Երվանդական (Զարեհի որդի, «Բարի» թագադիր)... 10-րդ տարում, Արտաշեսը... (Զարեհի որդին բաժանեց) հողը գեղջերի միջև»: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ցուցասրահ : Հայաստանը Ք.ա. IV - Ք.հ. III դդ. Ժամանակաշրջան : Ք.ա. [...]

Սկուտեղի մակերեսը բաժանված է հինգ համակենտրոն շրջանագծերով: Փորագրված են կենդանակերպի 12 նշաններ, բույսերի, կեդանիների պատկերներ, որսի տեսարաններ, երկրաչափական զարդաձևեր: Ունի հայերեն, արաբերեն արձանագրություններ: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ցուցասրահ : Հայկական կիրառական արվեստ XV – XIX դդ.. Ժամանակաշրջան : Միջնադար (1477թ.) Տարածաշրջան : Գողթն (Ջուղա) Նյութ : Պղինձ Ինվենտար # : Ա 6089  

Արևմտահայաց նիստին դիմահայաց պատկերված է Աստվածամայրը մանկան հետ՝ Օդիգիտրիայի պատկերագրական սկզբունքով: Գլխի քողը, ծալքերով շրջանակելով դեմքը, իջնում և ծածկում է իրանը: Ծածկոցի տակից հանած աջ ձեռքը դրված է մանկան ծնկին: Մանուկ Հիսուսը նստած է մոր գոգին. գանգրահեր է, խոշոր, նշաձև աչքերով, աջը պարզած է օրհնանքի դիրքով, ձախում` Ավետարանն է: Խոյակը հատվածքում քառանկյունաձև է, կենտրոնում ունի փորվածք, որի մեջ դրվել է  հուշասյան վրա կանգնեցվող թևավոր խաչը: Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ցուցասրահ : [...]

Կոթողի չորս նիստերին պատկերված է "Երեք մանկունքը հնոցում", պատվանդանին` "Դանիելը առյուծների  գբում" սյուժեները: Պատվանդանի հիմնական` արևմտահայաց նիստի կենտրոնում Դանիելի պատկերն է "Օրանտի" դիրքով` ուղիղ կանգնած, վեր բարձրացրած թևերով: Երկու հսկա կիսադեմերով առյուծները` երախները բաց, լիզում են մարգարեի հագուստները: Նրանց մարմինները պատկերված են հարակից նիստերի ամբողջ մակերեսին: Դանիելի պատկերի հակադիր նիստի վրա խաչի քանդակն է: Դանիելը կրում է երկար զգեստ` զարդանախշված քղանցքներով ու թևերով, լայն [...]

Սյուժեն քանդակված է Սպիտակավոր Սբ Աստվածածին եկեղեցու հարավային ճակատին, որմնաշարքի երեք սալերի վրա: Ձախակողմյան սալին երիտասարդ աղեղնավոր հեծյալը նետահարում է եղնիկին: Ձին առաջ է գնում, իսկ հեծյալն իրանով շրջված է դեպի եղնիկը: Աջակողմյան սալին վիրավոր կենդանին փախչում է` գլուխը ետ շրջած դեպի որսորդը: Հեծյալի հանդերձանքն իշխանական է՝ պիրկ իրանը գրկող երկար բաճկոն, ակնազարդ գոտի, թևին իշխանական ժապավեն: Դեմքը մորուքով է, մազերը խոպոպներով իջնում են ուսերին: Գլխին կրում է սֆերիկ, լայն եզրերով խույ [...]

Խաչի ծավալային քանդակ է`ուղղահայաց թևերի ձգվածությամբ (պակասում է հորիզոնական մեկ թևը): Խաչի ծաղկումը խորհրդանշող ականթի ճոխ թուփը հիմքից դուրս գալով, հասնում է հորիզոնական թևին: Խաչի թևածայրերը հարդարված են ակնազարդ հիշեցնող զույգ շրջանակներով: Նմանատիպ ծավալային խաչաքանդակներ վաղ միջնադարում կանգնեցվել են հուշասյուների վրա:   Հավաքածու : Հնագիտական հավաքածու Ցուցասրահ : Քրիստոնյա (Հայաստանը IV - IX դդ.) Ժամանակաշրջան : Միջնադար (VII դ.) Տարածաշրջան : Արարատ (Դվին) Նյութ : Քար Ինվենտար # : [...]

Կանացիակերպ դիմավոր անոթ է, ձեռքերը (կանթերը) հենված են որովայնի վերին մասին: Քիթը վերադիր է, աչքերը, բերանը արված են հախճապակու կտորներից: Երկու շար <<վզնոցին>>, <<գոտուն>>, թևերին ընդելուզված են հախճապակու կտորներ: Իրանի կենտրում մեծ, կլոր բացվածք է: Այսպիսի աղամանների մեջ պահվում էր ընտանիքի մի քանի ամսվա աղի պաշարը: Հավաքածու : Ազգագրական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Նոր շրջան (XIX դ. վերջ) Տարածաշրջան : Արագածոտն (Ապարան) Նյութ : Կավ Ինվենտար # : 4277

Լոռու Կյուրիկյան թագավորություն. Կյուրիկե II (1048-1089), ֆոլիս Դիմերես. Հիսուս Քրիստոսի կիսանդրին: Դարձերես. գրություն՝ +Տ(է)Ր ՈԳՆԵ ԿՈՐԻԿԵԻ ԿՈՐԱՊԱՂԱՏԻՆ Հավաքածու : Դրամագիտական հավաքածու Ժամանակաշրջան : Միջնադար Նյութ : Պղինձ Չափ/կշիռ : տր.՝ 24,7 մմ, 6,53 գ Ինվենտար # : 14106

Խաչի ծավալային քանդակ է` Հիսուս Քրիստոսի խաչելության տեսարանով: Հիսուսը` մերկ մարմնով, ուղիղ կանգնած խաչված է գերաններին: Մազերը թափված են ուսերի վրա, այտերն ու ծնոտը` մորուքով ծածկված, թևերը հորիզոնական տարածած: Աչքերը բաց են` առանց ցավի արտահայտության և հոգեկան աղերսի դեպի շրջապատը. այս մանրամասերը «Ամենափրկիչ» կոչված տիպի հին շրջանին բնորոշ հատկանիշներ են: Ձեռքերը, ոտքերի թաթերը և կուրծքը մեխերով գամված են: Հիսուսի ոտքերի տակ Ադամի սիմվոլիկ գերեզմանն է, որի վրա ըստ ավանդության բարձրացվել է Հի [...]